איכות הסביבה

שינוי האקלים ותופעות ההתחממות הגלובלית, כמו גם ההכרה כי האדם מהווה גורם ביצירת התחממות הגלובלית, יוצרים חלון הזדמנויות לצמצום תופעות משבר האקלים העולמי. אנו מבינים כי חייבים לפעול להפחתת פליטת גזי החממה לאוויר, בין היתר על ידי צמצום פליטות המזהמים וצמצום צריכת החשמל. על רקע זה, אנו בוורטקס מנסים לתרום בדרכנו, באמצעות קידום ההתייעלות האנרגטית בישראל.

הקונצנזוס המדעי המצביע על הצורך להפחית את פליטות גזי החממה בעולם בלמעלה מ – 50% עד לשנת 2050 וכן הקביעה כי על המדינות המפותחות להפחית לכל הפחות בין 25%-40% על מנת למנוע את התרחשותו של אסון אקלימי בעל ממדים רחבי היקף.

מעבר לניהול משקי אנרגיה בצורה יעילה, צמצום הפעלת גורמי ייצור מזהמים או החלפתם באמצעים שאינם מזהמים הם רק תחילתו של השינוי. בוורטקס אנרגיה אנו מאמינים כי ניתן בכוחנו לשנות ולהשפיע על הסביבה. המודל העסקי בוורטקס הן חוסך בצריכת האנרגיה ללקוח והן תורם באופן משמעותי להתייעלות האנרגטית המשפיעה על איכות הסביבה ובריאות הציבור.

החזון שלנו הוא לייצר מערכת ניהול ואופטימיזציה שתנצל את שיתוף המידע ברשת בכדי לאפשר התייעלות אנרגטית חכמה לכל מבנה הצורך אנרגיה , באמצעות שיתוף המידע נוכל לחסוך בעלויות ההתקנה עבור הצרכן כך שכולם ישתמשו בה ובכך נתרום את חלקנו להפחתת הפליטות ונועיל לעתיד העולם. 

הנהלת וורטקס החליטה לשפר את איכות העבודה ולהטמיע את דרישות התקן הבינלאומי לניהול איכות 9001:2015 ISO, ואיכות הסביבה ISO 14001:2015. כחלק מדרישות ה – ISO בחרנו להיות מחויבים להטמעת ניהול האיכות והשיפור בכל תחומי פעילותנו בארץ.