דה מרקר: החשמל הנקי בותר הוא זה שלא ייצרו אותו

פורסם בדה מרקר בתאריך 24.19.2017